Göreme Açık Hava Müzesi

Kapodokya’nın en özel oluşumlu Göreme açık hava müzesi, M.S. 4.yüzyılda…